Buradasınız
Ana Sayfa > 2018 > Nisan

Kuran-ı Kerim’in Allah kelamı olduğunun delilleri nelerdir?

Kuranı Kerimin mucizeliği konusunda şimdiye kadar, hiçbir tereddüde, hiçbir şüpheye meydan bırakmayacak şekilde, pekçok şey söylenmiş ve pekçok şey yazılmıştır. Biz, sual-cevap sütununun müsaadesi ölçüsünde ve hülâsa mahiyetinde birkaç ana başlığı zikretmekle yetineceğiz. Kur'ân-ı Kerim'in, Efendimiz veya başka biri tarafından tertib edildiği iddiası birkaç gözü dönmüş cahiliye insanıyla, günümüzün, Kur'ân düşmanı

Hadislerin yazılması, toplanması / tedvini, günümüze kadar ulaştırılması ve sünnetin bağlayıcılığı hakkında detaylı açıklama…

İslâm âlimlerinin hepsi, Kur’ân’ı açıklamada Peygamber (asm) sünnetini birinci kaynak olarak görmüşlerdir. Bunun dayandığı bir gerçek var mı? Evet, peygamberlik görevi sadece Kur’ân’ı getirmekle bitmez; onu açıklamak, izah etmek ve nasıl tatbik edileceğini göstermek, onun görev sınırları içindedir. Meselâ şu âyetler onun İlâhî görevlerinden bir kısmını belirtiyor: [stextbox id='info']“Hak dini onlara açıklasın

Hadislerde geçen “Tüm köpeklerin öldürülmesi” olayını nasıl anlamalıyız? Hadis Hakkında Açıklama…

Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla, öldürme emri bildiğimiz köpekler için tahsis edilmiş bir emir değildir. Bu emir bütün yırtıcı hayvanlarla ilgilidir. Buharî ve Müslim'in sahihinde şöyle bir hadis vardır: [stextbox id='download']"Beş tane hayvan "fasık"dır ki, Mekke'nin harem bölgesinde de öldürülebilir. Bunlar; fare, akrep, karga, çaylak ve yırtıcı köpektir." (Bir rivayette: kişi ihramda da olsa

“Ümmetimin ihtilafı rahmettir.” Hadisi Hakkında Açıklama

Bazı hadislere “uydurma” deyip geçenler, daha çok o hadisteki manayı, hadisin ne maksatla söylendiğini bilemeyen, idrak edemeyen kimselerdir. Hâl böyle olunca, meselenin mahiyetini bilemeden o hususta fikir yürütenlerin sözlerinin bir kıymetinin olmadığı hatırdan çıkarılmamalıdır. Peygamberimiz (asm)'den rivayet edilen hadisler İslâm ulemasınca çok sıkı bir inceleme, araştırma sonunda bize kadar gelmiştir. Sadece bir hadisi

Evren gerçekten de Kusursuz mu? Bu kusursuzluğun kıstasları nelerdir?

  Bir şeyin güzel veya çirkin olmasının ölçüsü, o şeyin mükemmel olup olmadığına bağlıdır. Bir şeyin mükemmelliği ise, o şeyin kendi varlığının amacı doğrultusunda hizmet edip etmemesine bağlıdır. Bir şeyin yaratılış amacına uygun hizmet edip etmediği ise, o şeyin dışa yansıyan konumunun düzenli olup olmamasına bakar. Bir şeyin düzenli olup olmaması

Ölümsüz Denizanası (Turritopsis Dohrnii) Bu Hayvan “Her can ölümü tadacaktır” ayetine zıt değil mi?

Lütfen Yazıyı Sonuna kadar okuyun ya da aslında meselenin İslamla zıt olmadığını anladığınız yere kadar okuyun ( eğer fazla yazı okumaktan sıkılıyorsanız) eğer bu şekilde okumayacaksanız şimdiden okumayı bırakın. Cevap 1: “Bilim adamlarının, Turritopsis Dohrnii olarak adlandırdıkları bir tür denizanası, ölmüyor!” şeklindeki bilginin sınırlarını tespit etmek, yani bu ölümsüzlük süresinin ne anlama geldiğini

Uçan Kertenkelenin Şaşırtıcı Kamuflaj Tekniği

Uçan Kertenkelenin Şaşırtıcı Kamuflaj Tekniği Güneydoğu Asya’daki Borneo Adası’nda Uçan ejder olarak da bilinen Ejderha Kertenkelesi yırtıcılardan kaçmak için hayranlık uyandıran bir yöntem kullanır. 20-30 cm boyundaki bu kertenkelelerin gövdelerinin iki tarafında zar yapısında kanatlar yer alır. Hayvan bu kanatları gererek planör gibi 10 metreyi aşan mesafelere uçuş yapabilir, bir ağaçtan diğerine

Yarasalarda ki Frekans Ustalığı

Yarasalar su dalgalarını nasıl takip ederler? Yarasalara yol ve av haritası çıkaran süper hızlı ses kaslarının yapısı nasıldır? Yarasalar biyolojik sonarla avının yerini nasıl belirler? 200 cins ve 17 familya içinde 900 – 1000 farklı türü olan yarasa, Allah’ın çeşitlilik sanatının kusursuz örneklerinden biridir. Dünyanın her bölgesinde yaşayan bu canlıların

Deve İdrarı Hadisi Hakkında Detaylı Açıklama…

Lütfen yazıyı bilinç altınıza DEVE SİDİĞİ algısını kodlayarak ve kendinizi DEVE SİDİĞİ içilmesinin iğrenç oluşuna programlayarak okumayınız. Ön yargılarınızı bir kenara bırakarak düzgünce anlayarak okuyunuz. Yazı içerisinde onlarca kaynaktan alınmış bilgileri barıdırmaktadır gerek yazının sonunda gerekse de içerisinde kaynaklar belirtilecektir Eğer siz de kilometrelerce uzaklıktaki yerlere kuantum dolanıklık teorisiyle ışınlanılabileceğini bilimsel

Enam/32 ve Enbiya/16 (Duhan/38) Ayetleri Çelişmiyor mu? “Dünya hayatı oyun ve oyalamacadan ibarettir.” ayeti ile, “Biz dünyayı bir oyun olsun diye yaratmadık.” ayetlerini nasıl anlamak gerekir?

“Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden  ibarettir.”(Enam, 6/32) “Biz göğü, yeri ve aralarında olan varlıkları oyuncak olsun diye yaratmadık.”(Enbiya, 21/16) ve (Duhan/38) Dünyanın üç ayrı yüzü vardır: Birincisi, Allah’ın kudret kalemiyle yazılan bir kitap görünümündedir. İmtihana tabi tutulan insanların bu kitabı okuyarak Allah’ı tanımaları, ona kulluk etmeleri gerekir. Çünkü, her eserin bir müessiri, her

Top